Dagens TV-tips: Hans Rosling på LeWeb

Hans Rosling använder Gapminder för att visa hur olika länder utvecklas (livslängd, antal barn, inkomster etc.), jämför olika länders förhållande till varandra (Sierra Leone har lika lång snittlivslängd idag som Sverige hade 1709) och vilka konsekvenser höjd livskvalitet får på koldioxidutsläppen (stora).

Direktlänk till filmen

Här kan man själv leka Hans Rosling.