Spotlight med kalkylator (dagens aha-upplevelse)

Kalkylator inbyggd i Spotlight

Har ni lagt märke till att Spotlight har inbyggd miniräknare? Avancerad också, hanterar pi, sin, cos, tan, log, ln, exponenter, rötter med mer (manual i Terminalen: “man math”).

Skönt att bli av med dashboard-räknaren..

Vad mer har jag missat?

  • Johan Möller

    Notera att Spotlight inte följer inställningarna för numeriskt format, så 50*0,5 ger inget resultat, men väl 50*0.5
    50*50% fungerar inte heller

    /petimetern

  • Ola

    Även Google gör samma sak, men den klarar 0,5.