06
Mar 08

iPhone 2.0 och SDK (och en bonus-bild)

Världens bästa mobiltelefon blir ännu bättre i version 2.0 som kommer i juni. Idag släpptes SDK (utvecklingsmiljön) och intresset var så stort att developer.apple.com slashdottades.

nere

Några nyheter:
– SDK’n är samma som Apple själva använder (och nu alltså tillgänglig för alla)
– en emulator så att man kan provköra program i datorn
– distribution av program via iTunes (70% av intäkterna till utvecklarna, 30% till Apple)
– integrering med Microsoft Exchange (viktigt för business-segmentet), synkar epost, kalendrar, adressböcker etc.
– en fond för utvecklare med 100 miljoner dollar i kapital

Läser man Engadgets referat får man allt förklarat.

Men så saknas 3G fortfarande…….

BONUS – här är en bild på Alexander Green (exkollega) i Town Hall på Apple HQ (samma lokal som bilderna i Engadget-länken ovan där SDK’n presenterades idag). Vi var där 2003.

Town Hall


06
Mar 08

Trådlös anslutning till TV’n (nästan med HD)

Från Newteewee:

Plug any device into the hub and transmit HD video from a camcorder, PC, DVD player, etc., wirelessly to the TV.

Jag efterlyste tidigare en produkt för att snyggt, enkelt och smidigt koppla ihop datorn med TV’n. Innehållet finns i datorn men man vill se det på TV’n.

Nu skriver Newteewee om en hub där man kan koppla in en dator, en kamera, en DVD-spelare eller annan produkt som skickar bilder (även i HD) och det överförs trådlöst till en annan enhet som är inkopplad i TV’n. “Later this year” får vi vänta till.


04
Mar 08

Schibsted goes Youtube

Uppmärksamma Johan Möller hittade det här på Youtube (och eftersom han inte har någon blogg ännu så skriver jag om det 🙂 ):

Mer om traineeprogrammet bakom den här hemska URL:en: http://www.schibsted.com/eway/default.aspx?pid=275&trg=MAIN_5816&MAIN_5816=6155:0:10,2297:1:0:0:::0:0


03
Mar 08

Jag, INTJ?

Mattias Östmar på PRfekt Analys försöker ta fram verktyg för att analysera textförfattarens psykologiska typ utifrån innehållet. Det finns en publik beta på ‘Typealyzern’ där man kan provköra valfria bloggar.

http://strm.se
E: (0.116027) – I: 0.883973
S: (0.0634404) – N: 0.93656
T: (0.961801) – F: 0.0381992
P: 0.485952 – J: 0.514048

Textanalysen indikerar att författaren tillhör temperamentet
Strateger (NT) >>
och är av Jung-Myers typen
INTJ >>

Den 11 september 2001 på ett ledarutvecklingsprogram gjorde jag det omfattande provet för att ta reda på vilken personlighetstyp jag tillhör definierat enligt Jung-Myers-Briggs. Efter några minuter började SMS med TT-flashar pipa i mobilerna: ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center.

Det blev inget prov den dagen.

Men motsvarande tester finns på nätet idag.