iPhone: Currently Unavailable (3G…..?)

I Apple Store finns det ingen iPhone att köpa längre.

Apple Store

En ny version med 3G lagom till sommaren hade varit kul.

Tags: