Läst: Cluetrain Manifesto

Sommarens första fackbok: Cluetrain Manifesto (gratis på nätet) av Christopher Locke, Rick Levine, Doc Searls, David Weinberger.

Den gavs ut 2003 och det märks. Mycket av det som beskrivs lever och andas vi idag och beskrivningen behövs inte längre, det är en del av vardagen. Men fortfarande relevant läsning (boken gavs ut 2003) för den som vill “hänga med” men inte gör det . Rekommenderas speciellt till ledningspersoner som inte riktigt är på banan, marknadsmänniskor och intranätansvariga (då den handlar mycket om kommunikationsflöden både internt och externt).

Mycket av innehållet relaterade jag till det skifte som pågår från kommersiell till öppen mjukvara. Det är inte priset som är avgörande, det är attityden, lyhördheten, möjligheten att påverka slutprodukten som ligger bakom. Så om du arbetar med kommersiella mjukvaror såsom publiceringssystem så kan den här boken vara intressant (beroende på hur ni förhåller er till kunder, forum, buggrapportering, kund-till-kundrelationer, mailinglistor, arkiv över ställda supportfrågor etc.).

Boken innehåller ganska mycket upprepningar, det känns ofta som man läser samma sak om och om igen.

Viktigaste kapitlen är “Talk is cheap” och “The hyperlinked organization”.