Summan av RSS

Jag har sammanställt mina egna RSS-flöden i en “Lifestream” som lägger inlägg och uppdateringar i kronologisk ordning på en sida. För ändamålet använde jag pluginen LifeStream. Hittills har jag knappat in flöden från: Bambuser, Delicious, Facebook, Flickr, Jaiku, Pownce, Twitter.

Sidan finns här (just nu förekommer några poster många gånger, det beror på en bugg i version 0.69c som försvann i 0.69d).