Fler troende

Det är många fler som tror på p2p som framtidens bästa distributionsform för tunga filer, nu senast läste jag det här.

För att få bra kapacitet behövs många noder, lagringsyta och mycket bandbredd. Och visst kan Apple TV åstadkomma det genom att ha hårdvara ute hos användarna som dessutom är tillgängligt dygnet runt och fungerar som noder i ett distibutionsnätverk. Lysande!