Eniro på kollisionskurs

2007 har i stor utsträckning handlat om vår miljö och vad som håller på – och kommer – att hända. Det markeras också 10 december när FN’s klimatpanel IPCC och Arnold (Al) Gore Jr får ta emot Nobels Fredspris i Oslo Rådhus med motiveringen:

“for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change”

Ungefär två månader senare drar Eniro igång sitt årliga mastodontprojekt: dela ut 5.9 miljoner telefonkataloger. Och inte heller 2008 går det att tacka nej (om man inte bor i villa eller radhus). Så här såg det ut i år utanför vår port. Några tog, resten gick direkt i pappersinsamlingen (80 procent av alla kataloger återvinns och samlas in som returpapper enligt Eniro själva, låter skrämmande lågt. Det innebär att c:a 1.2 miljoner kataloger inte återvinns?).

5.9 miljoner kataloger – det är mycket papper, kemi och transporter. Det är väldigt mycket om man dessutom inte använder eller vill ha produkten.

Eniro själva (internationellt 6.4 miljarder kr omsättning/2.2 miljarder kr i vinst, omsättning i Sverige 2.7 miljarder kr) skriver att:

Telefonanvändarna kräver helt enkelt den kataloginformation vi tillhandahåller.

Jag är tveksam.

Jag tror det kommer bli svettigt för Eniro när katalogerna börjar levereras ut. Det kommer bli uppror. Klart och rättvist.

Har protesterna redan börjat? Var är namnlistorna? Var är Facebook-gruppen? Var är kvällstidningslöpen? Var är stoppatelefonkatalogen.nu?