Jag, INTJ?

Mattias Östmar på PRfekt Analys försöker ta fram verktyg för att analysera textförfattarens psykologiska typ utifrån innehållet. Det finns en publik beta på ‘Typealyzern’ där man kan provköra valfria bloggar.

http://strm.se
E: (0.116027) – I: 0.883973
S: (0.0634404) – N: 0.93656
T: (0.961801) – F: 0.0381992
P: 0.485952 – J: 0.514048

Textanalysen indikerar att författaren tillhör temperamentet
Strateger (NT) >>
och är av Jung-Myers typen
INTJ >>

Den 11 september 2001 på ett ledarutvecklingsprogram gjorde jag det omfattande provet för att ta reda på vilken personlighetstyp jag tillhör definierat enligt Jung-Myers-Briggs. Efter några minuter började SMS med TT-flashar pipa i mobilerna: ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center.

Det blev inget prov den dagen.

Men motsvarande tester finns på nätet idag.