Trådlös anslutning till TV’n (nästan med HD)

Från Newteewee:

Plug any device into the hub and transmit HD video from a camcorder, PC, DVD player, etc., wirelessly to the TV.

Jag efterlyste tidigare en produkt för att snyggt, enkelt och smidigt koppla ihop datorn med TV’n. Innehållet finns i datorn men man vill se det på TV’n.

Nu skriver Newteewee om en hub där man kan koppla in en dator, en kamera, en DVD-spelare eller annan produkt som skickar bilder (även i HD) och det överförs trådlöst till en annan enhet som är inkopplad i TV’n. “Later this year” får vi vänta till.