Adressboken tillgänglig online (och där den gör bäst nytta)

Med OS X 10.5.3 (som kom i förra veckan) kan man synka Adressboken med Gmail (och även med Google Apps). Praktiskt – då kan man både behålla adressboken såsom den är men även ha allt innehåll tillgänglig online.

På pappret ser det bra ut och även efter första synkningen ser det bra ut. Men det finns några brister som förvånar:

  • Du måste synka något annat för att det ska fungera. Kan vara en telefon, en iPod, iPhone eller .Mac, för annars kan du inte synka mot Gmail heller.
  • I iSyncs logg syns ingen information om Google-synkningen: hur den gått, hur mycket som ändrats, uppdaterats etc.
  • Företagskontakter syns inte. Det tolkas istället som tomt förnamn och efternamn i listan. Så överst i min lista har jag 100-talet poster “tomma”. En otroligt stor brist!
  • Adressboken tillgänglig online

  • Grupper hanteras inte. Inte livsviktigt men hade varit bra att ha.
  • Ändringar syns först när du loggat ut. Och in igen (i Gmail).
  • Inte verifierat ännu men uppsnappat: Gmail lägger automatiskt till avsändares epostadresser (inte spammärkta) i kontaktlistansom då också synkas över till Adressboken. Hur kul är det att få in vem som helst i adressboken? Stämmer det?

  • Slutbetyg: Bra synkväg, den löser problemet med dator-online-mobil. Men synkning av adressböcker fortsätter tydligen vara svårare än att flyga till månen…