Lite tänk runt drift och framtiden

Inför framtiden (med mer open source, ständigt mer IT-beroende, mer “moln-leverantörer” etc.) kommer IT-folk behöva tänka nytt.

Jag söker efter en ny typ av bolag: teknikbolag som arbetar med webbplattformar runt drift och utveckling. Hjälpa till att modernisera plattformar och applikationer genom att använda de möjligheter och erbjudanden som finns på nätet och “i molnet”.

– Äger ingen egen infrastruktur
– Hög kunskapsnivå och nyfikna på vad som väntar runt hörnet
– Få personer som delar mycket kunskap och kan varandras lösningar
– Inte ha ambitioner att växa, utan att bli ännu skarpare och bättre
– Fötterna i open source-myllan
– Hanterar utveckling och drift (av plattformar, inte nödvändigtvis webbutveckling)
– Ingen specifik helpdesk/jour/supportorganisation: vid larm är det direkt någon med rätt kunskap som agerar

Varför då:
– Alldeles för många vet alldeles för lite om vad som är möjligt nuförtiden. Många företag behöver modernisera sig och istället för att lägga pengar på licenser och stora “löser allt”-produkter kan man arbeta med mindre, specialiserade lösningar som man använder som pusselbitar.
– Små snabbfotade konkurrenter/startups/kloka företag arbetar redan så, och gör det med framgång.
– Mindre byråkrati och snabbare kommunikationsvägar behövs. Färre nivåer.
– Ju större företag ju lägre medelnivå på kompetensen.

Med kreditkort kan man idag skaffa sig all tänkbar lagrings och datorkraft. Det är inte längre nödvändigt (eller ens fördelaktigt att äga och serva sin egen hårdvara). De här personerna ska inte byta hårddiskar som kraschar eller sitta och skruva i datorhallar, de ska sitta tillsammans med utvecklare. Att hantera IT-infrastruktur kommer gå samma väg som elkraft: det finns i sladden, du behöver inte bry dig om hur.

Det behövs ett stabilt personberoende; 5-10 personer som delar på några kunder/uppdrag. Inte mer. Full öppenhet och kontakt däremellan, inga mellanhänder. Bra dokumentation som delas mellan bolaget och kunden. Alla ser samma larm- och övervakningssystem (dashboard). Nya kunder endast om det får plats i befintlig organisation, inte genom att växa i antal huvuden.

Bara arbeta med en viss typ av kunder eller uppdrag och vara bäst på det.

Inse att “så har vi alltid gjort tidigare” inte längre fungerar.

I den traditionella värld jag kommer ifrån har vi mycket kvar att lära. Vilka arbetar redan så här?

Tags: , , , , , ,

 • http://www.networkers.se/?p=112 Fredrik Nygren

  Vägen är klar. Framtiden är utstakad. Så här ska vi naturligtvis jobba. På frågan om vilka som redan jobbar så här vill jag påstå att Infomaker är ett god bit på väg i den riktningen.

 • per åström

  Tack! Då är det nog ingen slump att jag hör mer positivt om Infomaker än många andra leverantörer.

  Dock skiljer de sig åt lite mot de leverantörer jag försökt beskriva i det här inlägget: de levererar sin egen produkt.

  Jag ser framför mig leverantörer som tar ansvar för andras produkter (eller open source). Jag tror att det är en nisch som kommer växa som knappt syns idag. Men varför syns den inte: för att det inte fungerar (för dyrt, för personberoende etc.) eller för att modellen inte håller av andra skäl?

 • Pingback: Tio teser från framtiden · Mindpark

 • http://www.nansen.se klas

  Skulle vara kul att veta lite mer om DI:s beslut om att köra Jomla. Just denna typ av produkt lämpar sig ju ganska bra för clouding

 • per åström

  Klas – DI byter till (eller provar att använda) Drupal, inte Joomla. IDG skrev kort om det: http://www.idg.se/2.1085/1.182311

  Jag gissar att de har ungefär samma argument till beslutet som andra som börjar använda Drupal (eller annan öppen publiceringsplattform).