Fix för krånglande VPN (Ipredator till exempel)

Ipredator är ett kommersiellt VPN (använder PPTP, 3 månader för 149 kr) som krypterar din anslutning. Det är bra om du sitter på ett trådlöst eller osäkert nätverk för att ingen ska kunna lyssna av din trafik eller om du vill vara anonym på nätet. Även om Ipredator är enkel att använda och “osynlig” har jag har märkt att vissa webbplatser inte går att nå när VPN-et är aktivt (till exempel Heroku.com, Skitch.com, tdh.se).

Efter lite research har jag hittat en lösning: det finns någonting som heter MTU (typiskt en sån grej man inte vill bry sig om eller tänka på men som är väldokumenterad om man vill börja specialanpassa) som är inställt på 1500 som defaultvärde (~paketstorlek). Det går att ändra till 1400 och då fungerar även de webbplatser som tidigare krånglade.

För att kontrollera din inställning skriver du så här i terminalen:
/sbin/ifconfig en1

(en1 för trådlösa nätet och en0 för ethernet). Då får du ett svar som ser ut ungefär så här:
$ /sbin/ifconfig en1
en1: flags=8863 mtu 1500
ether 00:23:12:57:df:7f
inet6 fe80::223:12ff:fe57:df7f%en1 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet 10.0.1.7 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.1.255
media: autoselect
status: active

För att ändra inställningen till 1400 skriver du så här (med VPN-et avstängt):
sudo /sbin/ifconfig en1 mtu 1400

(och så måste du ange ditt lösenord).

Sen kopplar du upp ditt VPN och så funkar allt, även de platser som inte fungerade tidigare.

(Inställningen är inte kvar om du startar om datorn.)

För mig fungerar det utmärkt men jag lämnar inga garantier….

Tags: , , , , ,