Barn är mjuka, bilar är hårda

Som förälder och medtrafikant (till fots, cykel och i bil) upplever jag biltrafiken som ganska skrämmande. Även om olyckor är sällsynta tycker jag bilar kör för fort och med för små marginaler, speciellt i områden där barn rör sig. Jag skulle vilja känna mig tryggare i närheten av bilar och speciellt när jag vet att barnen snart är tillräckligt stora för att jag måste våga släppa dem själva.

Fler föräldrar kände som jag så i Beckombergaskolan skapade vi en trafikgrupp som tagit initiativ till en trafikvecka i skolan, besök av polisen och en manifestation på en av de större trafikerade vägarna som många passerar. Så här såg det ut i lokaltidningen Mitt i Bromma:

cb130528-231040-4

Just den dagen var det förhoppningsvis många trafikanter som tänkte till lite extra.

Och ja, det är jag som tog fotot till artikeln.

Tags: , , , ,