Dunder och brak på Kungsholmen

Kungsholmen har fått en egen gruva. Det är Fortum som bygger ett nytt bergrum för fjärrkyla. 3-5 kvällar i veckan spränger de nere i tunneln, övrig tid åker lastbilar fram och tillbaka och tömmer. Och sprängningen är ingen liten “poff”, det är 10-15 sekunders dunder och brak så köksporslinet rasslar i skåpen.

Kungsholms tunnelbygge

Delar av schaktmassorna används för att “förstora” Kungsholmen till de nya bostäder som byggs vid Hornsberg. Arbetet pågår till mitten 2008.

Förhoppningsvis blir det ingen miljöskandal á la Hallansåstunneln.